Commissies

Vertegenwoordigers van onze ledenorganisaties bundelen hun krachten binnen de volgende vier commissies:

Commissie Kwaliteit
Het doel van de Commissie Kwaliteit is een bijdrage leveren aan het structureel bevorderen en borgen van de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod. In 2018 en 2019 houdt de commissie zich bezig met een actualisatie van de zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd en een inbedding hiervan in de landelijke zorgstandaard Dementie.  Daarna wordt ook het zorgprogramma geactualiseerd.

Commissie Deskundigheidsbevordering
Het doel van de Commissie Deskundigheidsbevordering is een bijdrage leveren aan het bevorderen van deskundigheid van zorgprofessionals werkzaam met jonge mensen met dementie. Deze commissie heeft in 2017 een opleiding Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld en getest, specifiek voor verpleegkundigen en maatschappelijk werkers niveau 3&4. Zo worden steeds meer zorgprofessionals toegerust met de juiste vaardigheden voor de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie en hun naasten. Kijk hier voor het volledige huidige opleidingsaanbod.

Commissie Belangenbehartiging
Het doel van de Commissie Belangenbehartiging is het opkomen voor de belangen van jonge mensen met dementie, door te werken aan het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning en de structurele inbedding daarvan.

Commissie Informatie, Voorlichting & Advies (IVA)
Het doel van de Commissie IVA is een bijdrage leveren aan het bevorderen van de toegankelijkheid van gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in heel Nederland. Dit doen we door expertise en kennis binnen organisaties onderling uit te wisselen en het belang van betere zorg en ondersteuning blijvend onder de aandacht te brengen op diverse plekken.

Sluiten