Wie zijn we?

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met de zorg voor jonge mensen met dementie. Dit zijn veelal zorgaanbieders, verspreid over het hele land. Maar ook andere organisaties doen mee, zoals de alzheimercentra en diverse lokale kenniscentra. Tezamen vormen deze organisaties de Adviesraad. De Adviesraad komt zes keer per jaar samen om kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast werken we aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten binnen commissies, de Wetenschappelijke Raad en diverse projecten.

Sluiten