Onze aanpak

Mensen met dementie op jonge leeftijd krijgen in de bloei van hun leven te maken met ingrijpende veranderingen. Door de dementie kan het voelen alsof ze niet meer zichzelf kunnen zijn, op het werk kunnen problemen ontstaan, de relatie met hun gezin verandert en ook voor naasten kan omgaan met de dementie heel moeilijk zijn.

Integrale aanpak
Ieder mens met dementie heeft een eigen leefwereld en ervaart de veranderingen op een andere manier. Daarom is het zo belangrijk goed zicht te hebben op welke problemen zich kunnen voordoen en hoe iemand het beste ondersteund kan worden. Effectieve samenwerking en verbinding tussen zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten is daarvoor cruciaal. Wij faciliteren en stimuleren die samenwerking en verbinding met een integrale aanpak. In deze aanpak is aandacht voor alle soorten problemen die zich bij Dementie op Jonge Leeftijd kunnen voordoen.

De soorten problemen zijn verdeeld in drie domeinen:

Wiel met domeinen JMD

  • Het medisch domein
  • Het psychosociaal domein
  • Het sociaal-maatschappelijk domein

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem is dat het voor iemand die op jonge leeftijd dementie krijgt heel lastig kan zijn om zijn of haar ouderrol te vervullen. Binnen het sociaal-maatschappelijk domein gaat het bijvoorbeeld om een werknemer die zijn dagelijks werk niet meer kan uitvoeren door beperkingen, veroorzaakt door de dementie, en die daardoor mogelijk zijn baan verliest. We kunnen jonge mensen met dementie alleen helpen als we alle beschikbare kennis over dergelijke problemen zo goed mogelijk verbinden. Daarbij hoort de leefwereld van jonge mensen met dementie centraal te staan.

Inhoudelijke strategie
De speerpunten van ons beleid zijn:

Speerpunten KC 2018-2022

Sluiten