Samenwerkingsverbanden

Om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie te verbeteren, werkt het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven. Het bundelen van onze krachten met andere organisaties helpt ons beter te begrijpen wat jonge mensen met dementie nodig hebben en hoe we hen passende zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Samenwerking Alzheimer Nederland
Sinds 2017 werkt het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd nauw samen met Alzheimer Nederland. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en hun naaste omgeving, het vragen van aandacht voor de problematiek en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Alzheimer Nederland heeft een actieve rol in de Adviesraad en faciliteert de werkomgeving voor de medewerkers van het Kenniscentrum.

Samenwerking Deltaplan Dementie
Het Deltaplan Dementie was een samenwerkingsverband dat de krachten bundelde van betrokken organisaties voor mensen met dementie.  Samen werd gebouwd aan een dementievriendelijk Nederland en betere dementiezorg, werd onderzoek gedaan om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen. Deltaplan Dementie is is op 31 december 2020 afgesloten en heeft een vervolg gekregen met de Nationale Dementiestrategie van het Ministerie van VWS. Het Kenniscentrum gaat zich de komende tien jaar hiervoor inzetten.

Dementiezorg voor Elkaar
Eén van de programma’s van het Deltaplan Dementie was ‘Dementiezorg voor Elkaar’. Het programma is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd leverde een actieve bijdrage aan dit programma binnen diverse projecten. 

 

Sluiten