Kennisontwikkeling

KennisontwikkelingWetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om meer kennis over dementie op jonge leeftijd te verkrijgen en in de praktijk toe te kunnen passen.

De rol van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Dit doen we door een actieve bijdrage te leveren aan de vertaling van onderzoeksvragen naar onderzoeksprojecten. Ook werken we aan de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Op deze manier kan de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie verbeterd worden.

Onderzoeksprojecten:

Sluiten