Kwaliteitsbevordering

Kwaliteitsbevordering

Het is cruciaal de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie structureel te bevorderen en te borgen. Dat doen we op verschillende manieren.

ZSD wiel

Zorgstandaard Dementie
De Zorgstandaard Dementie 2020 is de nieuwste beschrijving van wat goede dementiezorg is. De Zorgstandaard ondersteunt de dementienetwerken voor de verbetering van de dementiezorg. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft de Zorgstandaard als één van twintig organisaties geautoriseerd. Het resultaat is dat jonge mensen met dementie in de Zorgstandaard worden erkend als aparte groep met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Handreiking voor het werken met regionale zorgprogramma's
De commissie Kwaliteit heeft een handreiking voor het werken met en implementeren van regionale zorgprogramma ’s voor jonge mensen met dementie gemaakt: Zorgprogramma dementie op jonge leeftijd. Hiervoor vindt er nauwe afstemming plaats met het projectteam dat verantwoordelijk is voor de implementatiepilot van het UNICITY-project.

Keurmerk en kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op jonge leeftijd’
Stichting Perspekt heeft het 'PREZO Dementie op jonge leeftijd' kwaliteitssysteem ontwikkeld, als aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken.

Dit keurmerk sluit aan bij de Zorgstandaard Dementie 2020. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling. Meer informatie over 'PREZO Dementie op jonge leeftijd' vind je hier.

Inmiddels hebben dertien organisaties het keurmerk behaald; Argos Zorggroep (Hoogvliet), Laurens (Rotterdam), Groenhuysen (Roosendaal), Interzorg (Assen), Marente (Warmond e.o.), Vivent (Den Bosch e.o.), Zorggroep Noorderboog (Meppel), De Waalboog (Nijmegen e.o.), Welthuis (Zoetermeer), Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Emmeloord), Beweging 3.0 (Leusden), MeanderGroep Zuid-Limburg (Kerkrade) en Zorgpartners Midden-Holland (Gouda). Archipel Zorggroep (Eindhoven e.o.) en De Wever (Tilburg) worden dit jaar opnieuw gecertificeerd. Meer organisaties zijn met de aanvraag bezig. We juichen deze ontwikkelingen van harte toe!

Meer weten over het keurmerk? Lees onze Q&A.

Sluiten