Vergeten Talent: werk dat bij jou past

Vergeten Talent: werk dat bij jou past

15 maart 2022 door Natascha Roest

vergeten talent still.png

Vergeten Talent is een project opgezet door het Zorgnetwerk Midden-Brabant en valt binnen het UNICITY II-traject. Het regioteam van het netwerk Dementie op Jonge Leeftijd Midden-Brabant heeft dit als thema gekozen omdat het bijdraagt aan de emancipatie van de doelgroep. Vergeten Talent is in het kort jonge mensen met dementie plaatsen in vrijwilligerswerk.

Annelein van Sluijs is programmamanager bij De Wever en aangesloten bij het regioteam. Annelein: “Vanuit het regioteam is een themagroep gevormd met leden uit het regioteam en de flexibele schil: de gemeente Waalwijk, Zet – dementievriendelijke gemeenten in Brabant, dementieconsulenten en casemanagers. Daarnaast is een onderliggend document gemaakt: wat houdt dit project in, wat voor begeleiding is er nodig? De mogelijkheden zijn in verschillende fasen opgedeeld, waarbij het mogelijk moet zijn om te overlappen. Zo moet je naast dagbesteding ook vrijwilligerswerk kunnen blijven doen.”

De doelgroep is nauw betrokken geweest bij de opzet. Annelein: “Er is een behoeftepeiling gedaan bij mensen met dementie op jonge leeftijd. Hieruit bleek dat er wel degelijk behoefte is aan begeleiding naar vrijwilligerswerk omdat de stap naar dagbehandeling heel groot is. Hiermee halen we de waarde van werk terug.”

Er zijn in Nederland vergelijkbare initiatieven zoals DemenTalent. Annelein: “Wij hebben besloten om daar niet bij aan te sluiten omdat wij graag wilden pionieren en werken met een individuele aanpak voor de cliënt. DemenTalent richt zich op dementie breed; Vergeten Talent is specifiek voor jonge mensen met dementie.”

Talentmakelaar

Gaandeweg werd duidelijk dat er een functionaris nodig was die de spil is voor Vergeten Talent. Er kwam zoveel werk bij kijken dat dit niet bij een casemanager of dementieconsulent kon worden belegd. Hiervoor is de functie Talentmakelaar gevormd. De talentmakelaar werft deelnemers en organisaties en bedrijven met mogelijk passend vrijwilligerswerk, informeert en schoolt betrokken organisaties, ontwikkelt foldermateriaal, onderhoudt contact met de casemanagers.

Elly Robben is sinds februari 2021 de talentmakelaar. Elly: Ik houd me voor 50% van de tijd bezig met het praktisch begeleiden van de kandidaten in het vrijwilligerswerk; samen de kennismaking doen, de  (fiets)route verkennen en of werkaanpassingen toepassen etcetera. Dit is voor iedere kandidaat tot op heden nodig gebleken. Het creëert een gelijkwaardige werkrelatie tussen beiden. De andere 50% besteed ik aan de ontwikkeling van het concept.”

 

Het uitgangspunt voor het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk is de motivatie bij de deelnemer om vrijwilligerswerk te doen. Elly: “Dat is anders dan bij dagbesteding of -behandeling. De cliënt moet het zelf willen en belangrijk vinden vanuit zijn of haar eigen motivatie.” Daarnaast werkt Elly aan het vinden van interessante bedrijven, het verbinden met en het blijven boeien van het vrijwilligerswerk en houdt zij in de gaten dat het goed blijft gaan met de kandidaat op die plek. Elly: “De opbouw van het project is in een gecontroleerde omgeving gedaan. Zo zijn er twee kandidaten gestart bij De Wever om ervaring op te doen, hierdoor kan ik goed monitoren wat er allemaal bij kwam kijken. Van daaruit heb ik het uitgebouwd naar een voor mij onbekend werkveld.

Voor de promotie van het project zijn introductiefilms gemaakt waarin wordt uitgelegd wat Vergeten Talent inhoudt (klik hier voor de lange versie/klik hier voor de korte versie).

Er zijn nu 8 kandidaten die een plek hebben gevonden en aangeven dat zij hierdoor ondanks de diagnose dementie op jonge leeftijd bevestiging krijgen dat zij nog veel zelf kunnen en nog veel kunnen betekenen. Elly: “Voor nu is de focus op vrijwilligerswerk gelegd. In de toekomst is het mooi als dit kan worden uitgebreid met aanpassingen in je eigen werk.”

Meer informatie over Vergeten Talent: e.robben@zmbr.nl

Sluiten