Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl

Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl

15 maart 2022 door Natascha Roest

regionaal zorgprogramma foto.png

Hoe vul je in de regio de zorg voor jonge mensen met dementie het beste in? Daar geeft de website Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl antwoord op.

Handreiking regionaal zorgprogramma

Aan de basis van deze website ligt de Handreiking Regionaal Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd. Deze handreiking is door de Commissie Kwaliteit van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd opgesteld. In de commissie zitten medewerkers van verschillende zorgaanbieders, leden van het Kenniscentrum. Saskia Leiwakabessy is één van hen, werkzaam bij Florence in Den Haag als kwaliteitsverpleegkundige. Saskia: “Toen ik in het najaar van 2019 aansloot bij de Commissie Kwaliteit werd er net gestart met het opstellen van de handreiking regionaal zorgprogramma. Nu de website actief is ben ik er best trots op dat mijn naam hieraan verbonden is. Het was ook heel prettig samenwerken omdat alle leden vanuit een andere invalshoek konden kijken.”

Zorgstandaard

De nieuwe Zorgstandaard Dementie (2020) beschrijft waar goede dementiezorg aan moet voldoen. In deze nieuwe zorgstandaard is veel aandacht voor dementie op jonge leeftijd. Een zorgstandaard beschrijft op landelijk niveau welke zorg geleverd moet worden. Het regionale zorgprogramma is een praktische leidraad voor alle betrokken professionals en organisaties voor de implementatie van de zorgstandaard en beschrijft het aanbod, de samenhang, de afspraken, de inhoud en de kwaliteit van de zorg. Saskia: “De Commissie Kwaliteit heeft de 11 uitgangspunten van goede zorg van de regio Midden-Brabant gebruikt. Zij hebben deze in het kader van het UNICITY-programma geformuleerd en daar wilden wij bij aansluiten. Daarnaast is gekeken naar aansluiting bij de waarden van het PREZO Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd.”

De handreiking is bedoeld voor organisaties die zich in regionaal verband specialiseren in de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Door de werkwijze en aanbevelingen in deze handreiking te volgen, kunnen regio’s hun eigen Regionale Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd opstellen. De beoogde gebruikers van deze handreiking zijn professionals die belast zijn met de ontwikkeling van het regionale zorgprogramma. Saskia: “Eerst hebben wij de handreiking op papier gemaakt waarin wij zoveel mogelijk aansloten op wat er al was. Wij wilden het een levend document maken en hebben daarom gekozen voor een website. Dat was voor ons ook nieuw maar wij zijn blij met het resultaat. De opzet is zo dat het niet uitmaakt waar je als organisatie staat; je kunt er altijd iets uithalen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio te verbeteren.”

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd wil bewerkstelligen dat er in iedere regio afspraken zijn tussen zorgaanbieders over een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie. Saskia: “Je kunt er veel uithalen als je het regionaal gaat oppakken met elkaar. Als je zorg voor jonge mensen met dementie wil leveren, kun je dat als zorgorganisatie niet in je eentje. Je hebt die partners om je heen nodig om het in gezamenlijkheid te doen.”

Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl

Sluiten