Werken met dementie

Werken met dementie

20 april 2022 door Natascha Roest

dementie en werk.jpg

Werkende mensen die de diagnose dementie krijgen willen graag van nut en betekenis blijven, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk blijken deze mensen hun werk echter vrijwel altijd te verliezen vanwege hun ziekte. Vaak leidt dit verlies tot psychische klachten en financiële problemen. 

Om een vroegtijdige diagnose en aangepast werk te bevorderen is voldoende bekendheid van en kennis over dementie op jonge leeftijd bij werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van groot belang. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verzamelde een aantal relevante publicaties en praktijkvoorbeelden omtrent dit thema.

Publicaties:

‘Dementie op jonge leeftijd en werk’. Geschreven door Jan de Graaf, Anna Postma en Christian Bakker, gepubliceerd in het tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV, 2020).

‘Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken’. Geschreven door Jan de Graaf, Anna Postma en Christian Bakker, gepubliceerd in het tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV, 2020).

‘Dementie op jonge leeftijd – Niet altijd geheugenproblemen op de voorgrond’. Geschreven door J.J. de Vries (neuroloog) en dr. J.H. de Graaf (bedrijfsarts), gepubliceerd in Quintesse, tijdschrift voor praktische nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (2020). LET OP: dit artikel is slechts tijdelijk beschikbaar om te downloaden.

'Vroege dementie en werk - optimaliseren van inzetbaarheid voor arbeid'. Scriptie-onderzoek door Carine Provoost (bedrijfsarts i.o.)

'Doorwerken bij dementie: waarom niet?'. Tekst: Hans Klip, gepubliceerd in AD Visie, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (2019).

De serie Restaurant Misverstand van Alzheimer Nederland (SBS6, 2020). De serie is terug te zien via deze link. In de loop van 2021 wordt een nieuwe serie van Restaurant Misverstand uitgezonden.

Praktijkvoorbeelden:

In de Odensekiosk van het Odensehuis Animi Vivere (Wijchen) verzorgen jonge mensen met dementie (in samenwerking met Medipoint en de ZZG zorggroep) de uitleen van zorg- en welzijnshulpmiddelen.

Naburen (Utrecht) is een sociale werkgemeenschap waarin (jonge) mensen met dementie diverse werkzaamheden verrichten.

Bij Groendoeners (Utrecht) knappen mensen met dementie tuinen op van mensen die dit om uiteenlopende redenen zelf niet meer kunnen.

Het project VergetenTalent (Midden-Brabant) is specifiek gericht op jonge mensen met dementie waarbij vrijwilligerswerk wordt gezocht dat past bij hun talenten.

In de verschillende DemenTalent projecten worden mensen met dementie gekoppeld aan (maatschappelijke) organisaties waar zij als vrijwilligers hun talenten kunnen inzetten.

Vanaf september 2021 gaat Alzheimer Nederland de Kookclub als activiteit aanbieden. In lokale restaurants, kantines of buurthuizen kunnen mensen met dementie met hun mantelzorgers samen koken en samen eten.

Sluiten