WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews

WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews

26 april 2022 door Natascha Roest

4.-Hulp-bij-praktische-vraagstukken-rond-werk-en-inkomen-1024x1024.png

Wanneer jonge mensen de diagnose dementie krijgen zijn ze vaak nog aan het werk. Meestal is doorwerken na de diagnose nog enige tijd mogelijk, door bijvoorbeeld aanpassing van taken of het bieden van enige begeleiding. 

WerkDEM is een onderzoeksproject gericht op het maken van handvatten voor werk en dementie. Bo Smeets is onderzoeker van dit project: “Ik ben op zoek naar kandidaten die geïnterviewd willen worden over hun ervaring met dementie op jonge leeftijd en werk. Tijdens het interview zullen vragen gesteld worden over uw ervaring op het gebied van werk en dementie, welke knelpunten u ervaren heeft, en wat voor wensen u heeft op het gebied van ondersteuning. Dit interview is individueel, maar mag bijvoorbeeld ook in de aanwezigheid van een naaste. Het interview zal 60-90 minuten duren en kan online, telefonisch of op locatie plaatsvinden”. 

WerkDEM is op zoek naar de volgende kandidaten:

  • Personen met de diagnose dementie op jonge leeftijd, die werkzaam zijn (betaald werk, zelfstandig of bij een werkgever) óf maximaal 1 jaar geleden gestopt zijn met werken.
  • Naasten/nabestaanden van een persoon met de diagnose dementie op jonge leeftijd die na de diagnose nog gewerkt heeft. 

Helaas heeft dementie op jonge leeftijd vaak grote gevolgen voor het werk van de persoon. Door het langdurige diagnosetraject leidt dat bijvoorbeeld tot langdurig ziekteverzuim of soms zelfs ontslag. Met de handvatten die ontwikkeld worden in dit project kunnen werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, naasten en mensen met dementie meer leren over werken met dementie op jonge leeftijd en hoe hiermee om kan worden gegaan. 

Wilt u meer informatie over deelname? Of wilt u zich graag aanmelden voor het onderzoek? Dat kan door een mail te sturen naar: werkdem-np@maastrichtuniversity.nl

Sluiten