Vergeten Talent sluit zich aan bij DemenTalent

Vergeten Talent sluit zich aan bij DemenTalent

23 februari 2024 door Kelly Huijbers

VergetenTalent is een initiatief vanuit de Regio, ZMBR, Mijzo, Thebe en De Wever.

In de afgelopen weken hebben we het besluit genomen om met Vergeten Talent aan te sluiten bij het landelijke project DemenTalent.

Steeds meer mensen met dementie doen vrijwilligerswerk in de samenleving. Sinds 2012 wordt hier in heel Nederland ervaring mee opgedaan in het kader van DemenTalent-projecten. In 2019 is in Midden-Brabant het project ‘Vergeten Talent’ gestart. Vergeten Talent richt zich specifiek op jonge mensen met dementie. Via Vergeten Talent zijn afgelopen jaren enkele tientallen mensen met dementie bemiddeld naar vrijwilligerswerk.

Inmiddels is geconstateerd dat er veel overeenkomsten zitten in aanpak en uitdagingen naar de toekomst. DemenTalent staat aan de vooravond van een enorme opschaling, van 1.500 deelnemers naar 50.000. Een mooi moment om de krachten en ervaringen te bundelen. Vandaar het besluit van Vergeten Talent om zich aan te sluiten bij DemenTalent.

Concreet betekent dit dat Vergeten Talent onder deze in de regio bekende naam blijft doordraaien. De beide projectleiders gaan door de samenwerking meedraaien in uitwisselingsbijeenkomsten met DemenTalent-projectleiders uit het land. Ook deelnemers aan Vergeten Talent kunnen door de samenwerking mee gaan doen aan landelijke en regionale bijeenkomsten voor deelnemers aan DemenTalent-projecten. Ook beter samen optrekken richting financiers (zorgkantoren, gemeenten, bedrijven) is één van de doelstellingen van de samenwerking.

Wat DemenTalent en Vergeten Talent bindt, is dat er echt anders omgegaan moet worden met de medemens met dementie. Veel meer kijken naar mogelijkheden van betrokkenen, uiteraard wel rekening houdend met beperkingen. Zingeving is voor mensen met dementie zo belangrijk. En daar draait om bij beide projecten!

www.dementalent.nl

Labels:

Sluiten