Werken met dementie op jonge leeftijd

Als een persoon op jongere leeftijd (< 65 jaar) de diagnose dementie krijgt, speelt hij of zij vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Deze actieve rol omvat het hebben van een baan, opvoeden van kinderen of het onderhouden van veel sociale contacten. Werk hangt onherroepelijk samen met het inkomen. Onzekerheid over het behoud van het werk en daarbij het inkomen kan voor veel stress zorgen. Het is prettig om de juiste informatie over de rechten en plichten van een werknemer of een zelfstandige te hebben. 

Op de website van dementie.nl zijn er meerdere pagina’s gewijd aan wat de diagnose dementie op jonge leeftijd betekent voor het werk van deze persoon. Je vindt er meer informatie over de mogelijkheden voor re-integratie, de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA en de IVA-uitkering en de mogelijke gevolgen voor het pensioen. Deze website is gericht op mensen met dementie op jonge leeftijd, maar is ook geschikt voor eerstelijns-verwijzers zodat patiënten hiernaar kunnen worden doorgestuurd.

Sluiten