Deskundigheidsbevordering

Goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie begint bij deskundige zorgprofessionals. Met deskundige zorgprofessionals bedoelen we zorgprofessionals die bekend zijn met de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en weten welke ondersteuning op welk moment noodzakelijk is. Het Kenniscentrum werkt op diverse manieren aan het bevorderen van deskundigheid: de kennisuitwisseling binnen de Adviesraad die elke twee maanden plaatsvindt, het verspreiden van informatie via diverse kanalen, het organiseren van themabijeenkomsten en de betrokkenheid bij de scholingen dementie op jonge leeftijd.

Scholingen dementie op jonge leeftijd
Het Kenniscentrum is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van de scholingen op het gebied van dementie op jonge leeftijd:

Klik hier voor het totale opleidingsaanbod.

Onze commissie Deskundigheidsbevordering werkt nauw samen met de Curriculumcommissie. In deze Curriculumcommissie is zowel de commissie Deskundigheidsbevordering als elke hierboven genoemde opleiding vertegenwoordigd. Samen zorgen zij ervoor dat de inhoud van de opleidingen up-to-date en op elkaar afgestemd blijven.