Adviesraad

Dadviesraad 31 jan 2018e Adviesraad is het orgaan waarin vertegenwoordigers van alle ledenorganisaties zich verenigen. Elke twee maanden komen zij samen om kennis en expertise uit te wisselen, altijd op een woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur in Amersfoort. De data hiervoor zijn voor het hele jaar bekend.

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt een agenda besproken met een aantal vaststaande onderwerpen. Ledenorganisaties zijn van harte welkom om nieuws vanuit hun organisatie dat betrekking heeft op jonge mensen met dementie in de groep te bespreken, zoals het openen van een afdeling of implementeren van een nieuwe activiteiten op de dagbesteding. Ook dilemma's en vraagstukken zijn welkom aan de vergadertafel, omdat dit de gelegenheid biedt expertise uit te wisselen en van elkaar te leren. We behandelen twee vraagstukken per keer, en deze worden vooraf ingediend. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op één inhoudelijk thema. Dit gebeurt vaak op interactieve wijze zodat een ieder zijn/haar inbreng kan geven.

Sluiten