Kennisontwikkeling

Kennis over Dementie op Jonge Leeftijd is continu in beweging. De uitvoer van wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om deze beweging te kunnen volgen, en vervolgens in de praktijk op te kunnen meebewegen.

De rol van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, en een actieve bijdrage te leveren aan de vertaling van onderzoeksvragen naar onderzoeksprojecten. Ook werken we aan het vertalen van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek terg naar zorgprofessionals in de (klinische) praktijk. Het vertalen van bruikbare kennis naar de praktijk is waar we het voor doen; zo kan de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie immers verbeteren.

Onderzoeksprojecten [dit worden later ook links naar meer info]:

  • Epidemiologie (Precode)
  • Moeilijk hanteerbaar gedrag en psychofarmagebruik (Beyond-I en Beyond-II)
  • Zorgbehoeften (NeedYD-I en NeedYD-II)
  • Organisatie van zorg en verbetering kwaliteit van zorg (Unicity en Precode)
  • Interventies voor mensen met dementie en hun naasten (Spankracht, Unicity Partner in Balans-, Beyond-II, Onderzoek FTD Hersenstichting)
  • Palliatieve zorg (Care4youngdem, nieuwe aanvraag JPND)