Kwaliteitsbevordering

Het is cruciaal de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie structureel te bevorderen en te borgen. Dat doen we op verschillende manieren.

Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd
Jonge mensen met dementie hebben specifieke behoeften die andere mensen met dementie niet of minder hebben. Jonge mensen met dementie staan midden in het leven, werken meestal nog en hebben soms jonge kinderen. Ze hebben zorg en ondersteuning nodig bij veranderingen in de relatie met hun gezin, mogelijke financiële problemen door verlies van hun baan en complexe psychosociale en sociaal-maatschappelijke problemen.

Om de zorg en ondersteuning op die specifieke behoeften te kunnen afstemmen, is het belangrijk te begrijpen hoe optimale zorg voor jonge mensen met dementie eruitziet. Daarom hebben we hier enkele jaren geleden onderzoek naar gedaan. Het document dat uit dit onderzoek voortkwam is de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd (2015). Deze zorgstandaard gaat in op diverse aspecten van zorg (zoals preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding), maar ook de levering van zorg en de organisatie van zorg. Ook schreven we een samenvatting.

Implementatie van de zorgstandaard
De zorgstandaard beschrijft hoe optimale zorg eruitziet (het ‘wat’), maar niet hoe de zorg moet worden georganiseerd om dit te bereiken (het ‘hoe’). Dit verschilt immers enorm per regio. We hebben een handleiding geschreven die de vertaling van de landelijke zorgstandaard naar regionale zorgprogramma’s makkelijker maakt.

Op dit moment loopt er een project waarbinnen de zorgstandaard binnen drie regio’s als pilot wordt geïmplementeerd. Deze regio’s zijn Eindhoven, Nijmegen en Drenthe. Het vierjarig project, met de titel Unicity, startte in oktober 2017 en wordt gefinancierd wordt door ZonMw. Meer informatie over dit project vind je hier.

Keurmerk en kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’
In 2017 bleek dat onze ledenorganisaties behoefte hebben aan een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg aan jonge mensen te kunnen toetsen. Om hier gehoor aan te geven hebben we Stichting Perspekt gevraagd dit kwaliteitssysteem te ontwikkelen, als aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken.

Begin 2018 hebben we het kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’ gelanceerd. Het kwaliteitssysteem sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling. Meer informatie over het kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’ vind je hier.

Inmiddels hebben al vier organisaties het keurmerk behaald; dit zijn De Archipel (Eindhoven e.o.), De Wever (Tilburg), Laurens (Rotterdam) en Marente (Warmond e.o.). Meer organisaties zijn met de aanvraag bezig. We juichen deze ontwikkelingen van harte toe!

Meer weten over het keurmerk? Lees onze Q&A.