Kwaliteitsbevordering

Het is cruciaal de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie structureel te bevorderen en te borgen. Dat doen we op verschillende manieren.

Zorgstandaard Dementie
De Zorgstandaard Dementie 2020 is de nieuwste beschrijving van wat goede dementiezorg is. De Zorgstandaard ondersteunt de dementienetwerken voor de verbetering van de dementiezorg. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft de Zorgstandaard als één van twintig organisaties geautoriseerd. Het resultaat is dat jonge mensen met dementie in de Zorgstandaard worden erkend als aparte groep met specifieke ondersteuningsbehoeften.

 

Handreiking voor het werken met regionale zorgprogramma’s
De commissie Kwaliteit werkt aan het opstellen van een handreiking voor het werken met en implementeren van regionale zorgprogramma ’s voor jonge mensen met dementie. Hiervoor vindt er nauwe afstemming plaats met het projectteam dat verantwoordelijk is voor de implementatiepilot van het UNICITY-project.

Keurmerk en kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op jonge leeftijd’
In 2017 bleek dat onze ledenorganisaties behoefte hebben aan een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg aan jonge mensen te kunnen toetsen. Om hier gehoor aan te geven hebben we Stichting Perspekt gevraagd dit kwaliteitssysteem te ontwikkelen, als aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken.

‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’ is begin 2018 gelanceerd. Het keurmerk sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling. Meer informatie over ‘PREZO Dementie op jonge leeftijd’ vind je hier.

Inmiddels hebben acht organisaties het keurmerk behaald; dit zijn De Archipel (Eindhoven e.o.), De Wever (Tilburg), Laurens (Rotterdam), Groenhuysen (Roosendaal), Marente (Warmond e.o.), Vivent (Den Bosch e.o.), Noorderboog (Meppel) en De Waalboog (Nijmegen e.o.). Meer organisaties zijn met de aanvraag bezig. We juichen deze ontwikkelingen van harte toe!

Meer weten over het keurmerk? Lees onze Q&A.