Opleidingsaanbod voor professionals

Dementie op Jonge Leeftijd vraagt om een eigen aanpak. Omdat de oorzaak en de verschijningsvorm van dementie bij jonge mensen afwijkt van die bij ouderen, en omdat de behoefte aan zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie anders is. Op deze pagina vind je informatie over de scholing die voor diverse groepen professionals bestaat of wordt ontwikkeld.

Online training voor vrijwilligers en gastvrouwen en -heren
De online training Dementie op Jonge Leeftijd op dementie.nl bestaat uit losse modules die gevolgd kunnen worden. De training is gratis beschikbaar.

Opleiding voor verzorgenden & verpleegkundigen
logo oppstapDe Scholing Dementie op Jonge Leeftijd is een zesdaagse Blended Learning die wordt verzorgd door OPPstap Zorg en Welzijn. De scholing is geschikt voor verzorgenden-IG (niveau 3), verpleegkundigen (niveau 4), medewerkers Maatschappelijke Zorg (niveau 3 + 4) en pedagogisch medewerkers (niveau 3 + 4). Er worden ook incompany-opleidingen aangeboden.

Deze scholing is door het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld en wordt sinds 2017 gegeven.

Opleiding voor casemanagers casemanager
Voor casemanagers Dementie is er in 2018 een scholing Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld. Deze opleiding is bedoeld voor casemanagers die de opleiding casemanagement dementie reeds hebben gevolgd en werkzaam zijn met de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten.
Windesheim en Inholland Academy van hogeschool Inholland bieden de opleiding aan. De opleiding kan nu op twee plaatsen in het land worden gevolgd en biedt meer studenten de mogelijkheid zich verder te specialiseren in deze doelgroep.

Interprofessionele opleiding
Ook voor specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn met de doelgroep is er recentelijk een opleiding ontwikkeld.  Deze training geeft de professionals extra handvatten om in de praktijk beter met deze doelgroep om te kunnen gaan. Net als voor de casemanagers is deze opleiding opgezet in het kader van het UNICITY-project binnen de Radboudumc. Kijk hier voor meer informatie.

Sluiten