Projecten

Op deze pagina vind je projecten die zich richten op de verbetering van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie, of een onderdeel hiervan. De rol van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verschilt per project.

Lopende projecten: