Unicity

Inleiding
Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. In 2015 is er een verbijzondering van de zorgstandaard dementie ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd met daarin een beschrijving van hoe de zorg voor deze bijzondere doelgroep ingericht moet worden, zodat deze maximaal aan kan sluiten bij de zorgbehoeften van een gezin waarin een van de gezinsleden op jonge leeftijd dementie heeft gekregen. Hoewel er in Nederland inmiddels een groot aantal zorgaanbieders gespecialiseerde zorg bieden voor jonge mensen met dementie en hun naasten zijn er nog grote verschillen wat betreft de inhoud van de zorg en behandeling alsook de wijze waarop deze wordt aangeboden. Daarnaast zijn er nog belangrijke leemtes in het aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning van mantelzorger.

Doelstelling
Doel van dit project is de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie, naast de ontwikkeling en evaluatie van een tweetal opleidingen voor zorgprofessionals die werkzaam zijn met de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten en de ontwikkeling en evaluatie van een E-health interventie voor gezinsleden van jonge mensen met dementie.

Methode
In dit project zal een vertaling worden gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma, dat in drie pilotregio’s zal worden geïmplementeerd. Gedurende de implementatie zal een procesevaluatie worden uitgevoerd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een implementatie-wijzer om uitrol naar andere regio’s in Nederland te faciliteren. Ook worden in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte wordt in dit project een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden, zoals kinderen en broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie. Ook deze interventie zal gedurende het project worden geëvalueerd.

Titel Unicity – Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie
Financier(s) ZonMW – programma Langdurige zorg
Uitvoerende organisaties Alzheimercentrum Nijmegen, Alzheimercentrum Limburg, Animi Vivere, Vilans en Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Looptijd Twee jaar, met als ingangsdatum 1 oktober 2017