Toegankelijkheid

Goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie betekent dat ieder individu in de buurt voorzieningen op maat kan vinden die precies aansluiten bij zijn of haar behoeften. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich dan ook hard voor een landelijk dekkend netwerk van organisaties die deze voorzieningen voor jonge mensen met dementie (JMD-voorzieningen) bieden.

Bekijk het huidige aanbod van JMD-voorzieningen in Nederland, verdeeld over de twaalf provincies.

Kennispunt Jonge Mensen met Dementie Midden-Nederland (KPJD) biedt de mogelijkheid aan betrokkenen (denk aan mantelzorgers, medewerkers in de zorg en huisartsen) om vragen te stellen over de zorg voor jonge mensen met dementie.

Zorgaanbieders die zich voor jonge mensen met dementie inzetten of willen inzetten zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten en een actieve bijdrage te leveren aan de uitwisseling van kennis en expertise. Kijk bij informatie over het afsluiten van een lidmaatschap.