Toegankelijkheid

Goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie betekent dat ieder individu in de buurt voorzieningen op maat kan vinden die precies aansluiten bij zijn of haar behoeften. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich dan ook hard voor een landelijk dekkend netwerk van organisaties die deze voorzieningen bieden. Zorgaanbieders die zich voor jonge mensen met dementie inzetten of willen inzetten zijn dan ook van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten en een actieve bijdrage te leveren aan de uitwisseling van kennis en expertise. Voor meer informatie over een lidmaatschap, neem gerust contact met ons op, via het contactformulier.