Unicity

Bij ongeveer 15.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. Hoewel er in Nederland inmiddels een groot aantal zorgaanbieders gespecialiseerde zorg bieden voor jonge mensen met dementie en hun naasten zijn er nog grote verschillen wat betreft de inhoud van de zorg en behandeling alsook de wijze waarop deze wordt aangeboden. Daarnaast zijn er nog belangrijke leemtes in het aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning van de mantelzorger.

In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een gespecialiseerd zorgaanbod te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Ook zijn in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte is in fase I een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld om te worden gebruikt door andere gezinsleden, zoals kinderen, broers en zussen. In fase II zal regio Midden-Brabant, met behulp van de in fase I ontwikkelde Kennisbundel, aan de slag gaan met de doorontwikkeling van een netwerk ‘dementie op jonge leeftijd’ in deze regio, zodat de implementatie van de zorgstandaard daar verder vorm kan krijgen. Ook zullen de ontwikkelde opleidingen en de eHealth interventie worden uitgerold, zodat deze voor een breed publiek beschikbaar komen en blijven.

Titel Unicity - Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie
Financier(s) ZonMW - programma Langdurige zorg
Uitvoerende organisatie(s) UKON, Radboudumc Alzheimer Centrum, Alzheimer Centrum Limburg, Odensehuis Animi Vivere, Vilans en Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Looptijd 2017 - 2021 
Sluiten