Visie en missie

Missie
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd staat voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie (<65 jaar) en hun naasten, door samen met zorgprofessionals en wetenschappers te werken aan een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod.

Visie
Jonge mensen met dementie verdienen de erkenning dat hun zorg- en ondersteuningsbehoeften afwijken van die van oudere mensen met dementie. In ons toekomstbeeld is deze erkenning gerealiseerd en wordt er aan hun specifieke behoeften gehoor gegeven middels een passend aanbod van ondersteuning en zorg voor zowel de persoon met dementie als diens naasten. Op deze manier voelen jonge mensen met dementie en hun naasten zich gehoord, gewaardeerd en begrepen door de samenleving en is hun kwaliteit van leven toegenomen.

Meerjarenbeleid 2018-2022
Klik hier voor ons beleidsplan ‘Op koers’ voor de jaren 2018 t/m 2022.

De vogel in ons logo
Benieuwd naar de vogel in ons logo? Lees hier meer.