Adviesraad

De adviesraad is het orgaan waarin vertegenwoordigers van alle ledenorganisaties zich verenigen. Zes keer per jaar komen zij samen om kennis en expertise uit te wisselen. In het eerste deel van de bijeenkomst wordt een agenda besproken met een aantal vaststaande onderwerpen en een aantal onderwerpen die op dat moment relevant zijn om met elkaar te delen en/of over van gedachten te wisselen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op één inhoudelijk thema, vaak op interactieve wijze zodat een ieder zijn/haar inbreng kan geven.