Commissies

Vertegenwoordigers van onze ledenorganisaties bundelen hun krachten binnen de volgende vier commissies:

Commissie Kwaliteit
Het doel van de Commissie Kwaliteit is een bijdrage leveren aan het structureel bevorderen en borgen van de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Deze commissie valt onder het beleidsthema Kwaliteitsbevordering. In 2018 gaat de commissie zich bezighouden met het actualiseren van de zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd en het zorgprogramma. Dit moet de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge leeftijd ten goede komen.

Commissie Scholing & Deskundigheidsbevordering
Het doel van de Commissie Scholing en Deskundigheidsbevordering is een bijdrage leveren aan het bevorderen van deskundigheid van zorgprofessionals werkzaam met jonge mensen met dementie. Deze commissie valt onder het beleidsthema Scholing. Deze commissie heeft in 2017 een scholingsmodule Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld en getest. Voor 2018 is het belangrijkste onderdeel van deze commissie het uitrollen van de ontwikkelde scholingsmodule.

Commissie Belangenbehartiging
Het doel van de Commissie Belangenbehartiging is een bijdrage leveren aan het opkomen voor de belangen van jonge mensen met dementie. Dit doet de commissie door lobbyactiviteiten te verrichten ten behoeve van structurele inbedding in zorg-regelgeving. Deze commissie valt onder het beleidsthema Belangenbehartiging.

Commissie Informatie, Voorlichting & Advies (IVA)
Het doel van de Commissie IVA is een bijdrage leveren aan het bevorderen van de toegankelijkheid van gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in heel Nederland. Deze commissie valt onder het beleidsthema ‘Toegankelijkheid’.