Lidmaatschap voor kennispartners

Kennispartners zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra.

De voordelen van een lidmaatschap

  • Verbinding met een betekenisvol netwerk van deskundigen;
  • Toegang tot en deelname aan het landelijk netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers en andere betrokkenen binnen het werkveld Dementie op Jonge Leeftijd;
  • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen, met betrekking tot zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in het algemeen, maar ook specifiek rondom beschikbare opleidingen voor diverse groepen zorgprofessionals;
  • Landelijke exposure, onder anderen door vermelding op de website van het Kenniscentrum;
  • De mogelijkheid om een actieve en substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie.

Voorwaarden

  • Kennispartners zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra.
  • Kennispartners zijn van harte welkom in de Adviesraad. Hun inhoudelijke bijdrage is van groot belang, al hebben zij geen stemrecht.
  • Kennispartners betalen geen ledencontributie. Wel betalen zij een wetenschappelijke bijdrage. De hoogte hiervan bedraagt voor 2024 € 315. Per jaar vindt een indexering plaats.

Lid worden?
Bij interesse, stuur ons een mail via info@kcdementieopjongeleeftijd.nl o.v.v. ‘Lid worden’. We nemen dan contact op.

Sluiten