Lidmaatschap voor zorgaanbieders

Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn.

De voordelen van een lidmaatschap

 • Verbinding met een betekenisvol netwerk van deskundigen;
 • Toegang tot en deelname aan het landelijk netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers en andere betrokkenen binnen het werkveld Dementie op Jonge Leeftijd;
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen, met betrekking tot zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in het algemeen, maar ook specifiek rondom beschikbare opleidingen voor diverse groepen zorgprofessionals;
 • Landelijke exposure, onder anderen door vermelding op de website van het Kenniscentrum;
 • De mogelijkheid om een actieve en substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie.

Voorwaarden

 • De betreffende organisatie verwacht binnen drie jaar het PREZO-keurmerk ‘Dementie op Jonge Leeftijd’ te behalen. Lees er meer over in onze keurmerk-Q&A;
 • De organisatie zet zich op andere manieren in, of is daartoe bereid, ter verbetering van de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten, bijvoorbeeld door scholing van medewerkers of projectdeelname ter verbetering van ketenzorg;
 • Bij aanvang van het lidmaatschap wijst de organisatie één persoon aan die de vertegenwoordiging vormt vanuit de organisatie. Samen met de vertegenwoordigers van andere ledenorganisaties maken zij deel uit van de Adviesraad. Het is ook mogelijk om met meerdere mensen vanuit één organisatie bij de Adviesraad aan te sluiten;
 • Van leden-vertegenwoordigers wordt participatie binnen de Adviesraad verwacht. Hieronder verstaan we deelname aan en actieve inbreng in de Adviesraad, ten behoeve van de landelijke opbouw van kennis en expertise, en deelname aan één (of meerdere) commissies;
 • Leden betalen ledencontributie. Voor 2023 bedraagt de hoogte hiervan € 3.000, plus een wetenschappelijke bijdrage van € 300. Per jaar vindt een indexering plaats;
 • Een lidmaatschap wordt afgesloten op bestuursniveau. Dat wil zeggen dat de Raad van Bestuur de overeenkomst tekent en hiermee de aandacht voor jonge mensen met dementie op bestuurlijk niveau onderstreept.

Lid worden?
Bij interesse, stuur ons een mail via info@kcdementieopjongeleeftijd.nl o.v.v. ‘Lid worden’. We nemen dan contact op.

Sluiten