Samenwerking

Om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie te verbeteren, werkt het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven. Het bundelen van onze krachten met andere organisaties helpt ons beter te begrijpen wat jonge mensen met dementie nodig hebben en hoe we hen passende zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Samenwerking Alzheimer Nederland
Sinds 2017 werkt het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd nauw samen met Alzheimer Nederland. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en hun naaste omgeving, het vragen van aandacht voor de problematiek en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Alzheimer Nederland heeft een actieve rol in de Adviesraad en faciliteert de werkomgeving voor de medewerkers van het Kenniscentrum.

Samenwerking Deltaplan Dementie
Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken organisaties voor mensen met dementie. Samenwerking is het sleutelwoord. Samen wordt gebouwd aan een dementievriendelijk Nederland. Samen wordt gewerkt aan betere dementiezorg. Ook wordt gezamenlijk onderzoek gedaan om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen. Het Deltaplan Dementie is een ledenorganisatie in de vorm van een coöperatie.

Dementiezorg voor Elkaar
Eén van de programma’s van het Deltaplan Dementie is ‘Dementiezorg voor Elkaar’. Het programma is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd levert een actieve bijdrage aan dit programma binnen diverse projecten. Zo is er een Kennispunt ontwikkeld door vijf van onze ledenorganisaties uit Midden-Nederland, waar mensen terecht kunnen met vragen. Deze organisaties zijn Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, Zonnehuisgroep Amstelland en VUmc Alzheimercentrum. Ook is er een folder voor huisartsen en verwijzers ontwikkeld, met daarin informatie over het belang van een tijdige diagnose bij dementie op jonge leeftijd.