Zorgprogramma dementie op jonge leeftijd

Als in jouw regio op alle klantbehoeftes een goed antwoord voorhanden is, dan is je regionale zorgprogramma op orde.

Per klantbehoefte is aangegeven hoe deze in het zorgprogramma en in de zorgketen kan worden verankerd.

Handreiking Regionaal Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd

Deze website helpt jou en je collega’s met het organiseren van goede hulp voor jonge mensen met dementie in jouw regio.Waarom? Wanneer de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten goed worden beantwoord, is de zorg in de regio op orde.Hoe? Ga in je werk steeds uit van de vraag: “waar hebben jonge mensen en hun naasten behoefte aan en hoe kan ik dat organiseren?”Wil je weten hoe je het opstellen van een regionaal zorgprogramma organiseert? Klik dan op een plan van aanpak

Sluiten