Informatie voor naasten

Bij dementie op jonge leeftijd is de impact op de partner en gezin groot. Vaak is het traject naar de juiste diagnose langer dan gewenst. Als de diagnose ‘dementie op jonge leeftijd’ eenmaal is gesteld, geeft dat misschien wat opluchting omdat duidelijk is wat er aan de hand is. 

Ik wil meer weten over dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Omdat de problemen op jongere leeftijd vaak niet meteen worden geassocieerd met dementie, laat een juiste diagnose vaak lang op zich wachten (gemiddeld 4,5 jaar). Je kunt dementie op jonge leeftijd aan een aantal signalen herkennen. Hoe eerder helderheid ontstaat over de oorzaak van de problemen, hoe sneller je passende ondersteuning kan krijgen.

Veel vragen worden beantwoord in de online training Dementie op jonge leeftijd op dementie.nl.

Ik zoek meer informatie voor de kinderen

Een diagnose dementie heeft altijd ingrijpende gevolgen. Maar als je naaste nog (relatief) jong is, zijn de gevolgen des te ernstiger. Jullie staan immers nog midden in het leven. De kinderen, of ze nu schoolgaand, studerend of jongvolwassen zijn, ervaren een flinke impact op hun leven.

Lees meer:

Ik zoek informatie over de gevolgen voor ons inkomen
Als jouw naaste dementie op jonge leeftijd blijkt te hebben, speelt er waarschijnlijk van alles op zijn of haar werk. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten in zo'n situatie. Meer informatie over de gevolgen voor werk en inkomen vind je hier.

Ik ben op zoek naar een gespecialiseerde voorziening
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft een overzicht gemaakt van zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in zorg voor jonge mensen met dementie. Deze organisaties zijn lid van het Kenniscentrum, dat betekent dat zij kennis en ervaring uitwisselen. Je vind deze informatie op het overzicht voorzieningen.

Ik wil graag meer weten over erfelijkheid van dementie op jonge leeftijd
Bij dementie op jonge leeftijd speelt erfelijkheid een belangrijkere rol dan bij dementie die op hogere leeftijd begint. In sommige gevallen is zelfs vast te stellen wie dementie zal krijgen en wie niet. Of het een goed idee is om een erfelijkheidstest te laten doen, hangt van veel zaken af. Lees hier meer over erfelijkheid bij dementie op jonge leeftijd.

Ik zoek meer informatie over ondersteuning voor mijzelf

  • Een ontmoetingsplek voor mensen met dementie (op jonge leeftijd en hun naasten: Odensehuizen.
  • Veel Alzheimercafé's houden met regelmaat een bijeenkomst over dementie op jonge leeftijd.
  • De e-health cursus Partner in Balans helpt bij het voorkomen van overbelasting.
  • De Landelijke Werkgroep Logopedie & Dementie heeft de brochure Ik heb er geen woorden voor gemaakt met tips over communiceren met mensen met dementie. Ook maakten zij een aantal video's met voorbeelden.

 

Sluiten