“Ik wilde een scholing opzetten die past bij de huidige tijd”

“Ik wilde een scholing opzetten die past bij de huidige tijd”

20 juli 2021 door Natascha Roest

foto loesan aangepast op maat.jpg

De scholing Dementie op Jonge Leeftijd voor zorgprofessionals niveau 3 & 4 en de opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd zijn in 2020 succesvol overgedragen aan de respectievelijke opleidingsinstituten OPPstap, Windesheim en Inholland Academy. Aan de basis van deze scholing en opleiding stond Loesan Peters.

Zij is nu werkveldvertegenwoordiger in de Curriculumcommissie en lid van de Commissie Deskundigheidsbevordering van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Tijd voor een mooi gesprek met Loesan over haar inzet voor het Kenniscentrum en jonge mensen met dementie in het bijzonder.

Lerarenopleiding
Loesan werkte als EVV’er bij De Waalboog en heeft in 2004 een afdeling voor jonge mensen met Dementie opgezet. Een aantal jaren later deed zij de Lerarenopleiding Zorg en Welzijn. Loesan: “Ik ben naast mijn werk bij De Waalboog aan de slag gegaan bij het ROC Nijmegen op de afdeling Maatschappelijke Zorg. Mij werd gevraagd een module over dementie te maken. De opleiding Maatschappelijke Zorg is gericht op specifieke doelgroepen, dus ik vond het belangrijk dat we dan ook een module maakten over jonge mensen met dementie. Daar begon het succes voor de opleiding, de studenten waren erg enthousiast. Binnen De Waalboog werd de module getoetst en casuïstiek aangeleverd. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd was ook bezig om een scholing over dementie op jonge leeftijd op te zetten. Toos Smulders, toenmalig bestuurslid van het Kenniscentrum, benaderde mij hiervoor in 2012. Toos vroeg of ik bij de Commissie Deskundigheidsbevordering wilde aansluiten. Daar is mijn betrokkenheid bij het Kenniscentrum begonnen.”

Commissie Deskundigheidsbevordering
Met de commissieleden is Loesan op zoek gegaan naar wat de wensen rondom scholing waren. Loesan: “Het moest een scholing worden voor zorgprofessionals niveau 3 & 4 maar de invulling moest nog gemaakt worden. Vanuit mijn ervaring had ik wel ideeën hoe de scholing op te zetten, gedacht vanuit de verschillende fases van dementie. Destijds was Blended Learning erg in opmars, een combinatie van online leren en contactonderwijs. Ik ben mij daar verder in gaan verdiepen en heb een gerichte scholing gevolgd. Vanuit de commissie wilden wij innovatief zijn, een scholing opzetten die past bij de huidige tijd.” Met een subsidie van Zorgverzekeraar CZ is de scholing Dementie op Jonge Leeftijd voor zorgprofessionals niveau 3 & 4 ontwikkeld en in 2016 is de pilot gestart. Loesan werd met haar eigen bedrijf Animi Vivere door het Kenniscentrum ingehuurd om de scholing te maken.

Veel cursisten
Loesan had al veel contacten in het land. In de Adviesraad van het Kenniscentrum werden de vorderingen van de scholing gepresenteerd, de leden van de Commissie Deskundigheidsbevordering werden gevraagd als docent en vanuit de Adviesraad werden gastdocenten geworven: professionals maar ook ervaringsdeskundigen van FTD Lotgenoten. Loesan: “Met deze groep docenten is de scholing voor niveau 3 & 4 achttien keer gegeven: twee landelijke scholingen per jaar vanuit het Kenniscentrum en twee incompany-scholingen per jaar. Gemiddeld telde een scholing twintig cursisten; met elkaar hebben we in de afgelopen jaren zo’n 300-360 mensen geschoold.” Loesan was de hoofddocent en verzorgde de gehele coördinatie.

Opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd
Loesan werd met al haar kennis en expertise ook gevraagd om de opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd op te zetten. Dit was in opdracht van het UNICITY-project, gefinancierd door ZonMW. Loesan: “In 2018 heb ik de opleiding voor casemanagers opgezet en is er een pilot gestart. Een aantal docenten van de scholing voor niveau 3 & 4 wilde zich ook voor deze opleiding inzetten. Ik was helaas door een onverwachte diagnose van kanker niet in de gelegenheid om actief de praktijkdagen vorm te geven. Gelukkig was ik wel in de gelegenheid om de coördinatie en het online-opdrachten te beoordelen.” Inge van Eldik heeft de praktijkdagen waargenomen. Voorwaarde vanuit ZonMw was dat de opleiding na de pilot zou worden overgedragen aan een regulier opleidingsinstituut; dat zijn uiteindelijk Windesheim en Inholland Academy geworden.

Overdracht naar OPPstap
Voor de scholing voor zorgprofessionals niveau 3 & 4 was vanuit het bestuur van het Kenniscentrum de wens om een opleidingsinstituut te zoeken die de scholing in haar aanbod zou kunnen opnemen. Loesan: “Het was de bedoeling dat dit een ROC zou worden, dat heeft een breed bereik waardoor er veel studenten de scholing konden volgen. Uiteindelijk is de scholing door OPPstap overgenomen die het in haar bij- en nascholingsaanbod heeft opgenomen.” Loesan kan met trots terugkijken op de scholing en opleiding die zij heeft vormgegeven. Loesan: “De vorm en inhoud is door de opleidingsinstituten overgenomen en behouden. Bij V&VN hebben beide opleidingen een hoge accreditatie. Je leert dus behoorlijk wat bij en je hebt voor vier jaar voldoende punten behaald.”

Coronacrisis
Door dit alles heen liep de coronacrisis die in maart 2020 begon. Loesan: “Wij hebben de lopende scholingen tijdelijk stopgezet maar al gauw besloten dat we de resterende praktijkdagen online wilden aanbieden. We hebben de scholing in overleg met het bestuur en docenten omgezet in een gehele online variant. En dat was een goede stap. Het heeft wel voor iedereen veel extra tijd en energie gekost. Maar we hebben wel alle scholingen af kunnen ronden en iedereen heeft zijn certificaat kunnen behalen. Voor nu lijkt dat allemaal alweer normaal maar vorig jaar was het voor velen van ons toch nog even wennen. Inmiddels hebben zowel OPPstap, Windesheim, en Inholland een eerste scholing afgerond en kijken we allemaal positief terug op het resultaat.”

Curriculumcommissie
Loesan gaat verder in de Commissie Deskundigheidsbevordering en is vanuit de commissie de vertegenwoordiger van het werkveld in de Curriculumcommissie. De Curriculumcommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en bestaat naast Loesan uit de opleidingscoördinatoren van de opleidingsinstituten en voorzitter Freek Gillissen. Loesan: “Het is een fijne club mensen. Er moeten nog best wat hobbels genomen worden maar wij zien kansen om elkaar te versterken. Voor mij is het belangrijk dat jonge mensen met dementie de juiste zorg krijgen aangeboden door goed geschoolde professionals.” Loesan heeft ruime ervaring: intramuraal binnen de Waalboog met jonge mensen met dementie, in het regulier onderwijs als bevoegd docent, extramuraal als zorgtrajectbegeleider en nu als directeur van het Odensehuis gericht op dagbesteding. In haar rol als directeur van het Odensehuis Animi Vivere neemt zij deel aan de Adviesraad van het Kenniscentrum.

Meer weten over de gespecialiseerde scholing? Je vindt hier alle informatie.

Sluiten