Factsheet Zelfscan 2024

Factsheet Zelfscan 2024

12 februari 2024 door Kelly Huijbers

De (organisatie) van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd vereist een specifieke aanpak. Dit komt enerzijds doordat de wensen en behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd zijn anders dan zijn dan die van mensen met dementie op oudere leeftijd. Ook komt dementie op jonge leeftijd minder vaak voor. Daarom is voor deze doelgroep een collectieve organisatie van zorg en ondersteuning op (boven)regionaal niveau gewenst. 

It's a FACTSamen met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is de ‘Zelfscan: Dementie op jonge leeftijd’ ontwikkeld vanuit het YOD-INCLUDED consortium en verspreid onder haar leden.
Met de zelfscan beogen we inzicht te krijgen in de volgende drie onderwerpen:

  1. Huidig aanbod van gespecialiseerde zorg en ondersteuning,
  2. Organisatie van zorg en ondersteuning, en
  3. Samenwerking op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau.

De vragen met betrekking tot het onderwerp ‘Samenwerking’ zijn ook uitgezet onder de netwerken van Dementie Netwerk Nederland (DNN).

De belangrijkste inzichten hebben we voor jou op een rijtje gezet en zijn terug te vinden in deze factsheet. 

Heb je nog vragen over het onderzoek of de factsheet?

Neem dan contact op via sophie.vanwestendorp@radboudumc.nlSophie van Westendorp

Labels:

Sluiten