Kennisdossiers UNICITY

Aan de slag met Netwerkontwikkeling

Het kennisdossier Aan de slag met Netwerkontwikkeling is gebruikt door de werkgroep van het regioteam Midden-Brabant ter ondersteuning van de netwerkontwikkeling onder zorgprofessionals die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd. In dit kennisdossier wordt er besproken waarom (netwerk)samenwerking belangrijk is, en wat er nodig is om dit te realiseren. Hiernaast geeft dit kennisdossier de mogelijkheid voor het invullen van een eigen visie, missie, waarden en doelen, wat inzicht geeft op een uitgangspunt voor de (door)ontwikkeling van een eigen netwerk. Je kunt als team gebruik maken van het werkdocument. Hiermee kun je verschillende invuloefeningen doen. Meer informatie over dit project is te vinden op de site van Zorgnetwerk Midden-Brabant

Aan de slag met Vergeten Talent

Het kennisdossier Aan de slag met VergetenTalent is ontwikkeld op basis van ervaringen in het ‘Dementie op jonge leeftijd-netwerk’ in Midden-Brabant. Personen met dementie op jonge leeftijd willen graag zo lang mogelijk nog actief deelnemen inde maatschappij. Dit kan worden gerealiseerd door het bieden van een zinvolle daginvulling waarbij talenten en mogelijkheden worden ingezet. Talentgericht vrijwilligerswerk is speciaal gericht op mensen met dementie of beginnende geheugenproblemen, waarbij wordt ingezet op specifieke bemiddeling en begeleiding. Dit kennisdossier geeft per fase (voorbereiden, implementatie, borging en evaluatie) handvatten en tips om talentgericht vrijwilligerswerk te implementeren in jouw regio. In dit kennisdossier staan onder andere de antwoorden op de volgende vragen; Hoe implementeer je een project rondom talentgericht vrijwilligerswerk in je regio? Hoe pak je het aan en waar moet je allemaal rekening mee houden als je hiermee aan de slag wilt gaan?

Sluiten