Nieuwsberichten

RSS Feed
 1. Dankzij Vergeten Talent is Theo vrijwilliger op de kinderboerderij

  30 mei 2022 door Natascha Roest

  Vergeten Talent Theo.jpg

  Theo kreeg kort na zijn pensionering de diagnose Alzheimer. Ondanks dat staat hij positief en vol in het leven. Theo heeft zich aangemeld bij Vergeten Talent met het verzoek een vrijwilligersplaats te vinden die hem aanspreekt en past bij zijn mogelijkheden en talenten. 

  Lees meer over "Dankzij Vergeten Talent is Theo vrijwilliger op de kinderboerderij"

 2. Vijf leden behalen het PREZO-keurmerk

  11 mei 2022 door Natascha Roest

  Thed overhandigd PREZO aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land.jpg

  In de eerste helft van dit jaar hebben maar liefst vijf partners van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd behaald. Dit PREZO-keurmerk is een middel om de kwaliteit van de zorg te toetsen en uit te dragen. Het keurmerk beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en familie mogen rekenen, vertaald naar een aantal waarden. Deze waarden zijn plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Deze waarden krijgen vervolgens een precieze betekenis en praktische invulling. De vijf partners die onlangs dit keurmerk behaald hebben zijn Beweging 3.0, MeanderGroep Zuid-Limburg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en WelThuis.

  Lees meer over "Vijf leden behalen het PREZO-keurmerk"

 3. WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews

  26 april 2022 door Natascha Roest

  4.-Hulp-bij-praktische-vraagstukken-rond-werk-en-inkomen-1024x1024.png

  Wanneer jonge mensen de diagnose dementie krijgen zijn ze vaak nog aan het werk. Meestal is doorwerken na de diagnose nog enige tijd mogelijk, door bijvoorbeeld aanpassing van taken of het bieden van enige begeleiding. 

  Lees meer over "WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews"

 4. Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie

  21 april 2022 door Natascha Roest

  Berenschot (2).png

  Afgelopen september 2021 vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum en ministerie van VWS, waarbij ook directeur Langdurige Zorg Theo van Uum bij aanwezig was. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat jonge mensen met dementie en hun gezinnen vanaf het begin van het ziekteproces te maken krijgen met sociaal-maatschappelijke problematiek, onder meer doordat zij geen gebruik lijken te kunnen maken van de bestaande vangnetten binnen de huidige wet- en regelgeving. 

  Lees meer over "Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie"

 5. Werken met dementie

  20 april 2022 door Natascha Roest

  dementie en werk.jpg

  Werkende mensen die de diagnose dementie krijgen willen graag van nut en betekenis blijven, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk blijken deze mensen hun werk echter vrijwel altijd te verliezen vanwege hun ziekte. Vaak leidt dit verlies tot psychische klachten en financiële problemen. 

  Lees meer over "Werken met dementie"

 6. Belangenbehartiging in actie

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  Marijke Scheper aangepast.jpg

  De Commissie Belangenbehartiging heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Marijke Scheper. Zij stelt zich aan je voor:

  Lees meer over "Belangenbehartiging in actie"

 7. Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  regionaal zorgprogramma foto.png

  Hoe vul je in de regio de zorg voor jonge mensen met dementie het beste in? Daar geeft de website Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl antwoord op.

  Lees meer over "Zorgprogrammadementieopjongeleeftijd.nl"

 8. Tijdige signalering: herkent de arts dementie op jonge leeftijd?

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  Still tijdige signalering midden brabant.png

  Het UNICITY-project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar regio-specifieke zorgprogramma’s en deze op lokaal niveau te implementeren in diverse regio’s in Nederland. In fase II (gestart in november 2019) is de regio Midden-Brabant aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van een regionaal netwerk dementie op jonge leeftijd, ondersteund door het Radboudumc en Vilans. Het Netwerk Dementie op Jonge Leeftijd Midden-Brabant bestaat uit Mijzo, Thebe, Zorgnetwerk Midden-Brabant en De Wever.

  Lees meer over "Tijdige signalering: herkent de arts dementie op jonge leeftijd?"

 9. Vergeten Talent: werk dat bij jou past

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  vergeten talent still.png

  Vergeten Talent is een project opgezet door het Zorgnetwerk Midden-Brabant en valt binnen het UNICITY II-traject. Het regioteam van het netwerk Dementie op Jonge Leeftijd Midden-Brabant heeft dit als thema gekozen omdat het bijdraagt aan de emancipatie van de doelgroep. Vergeten Talent is in het kort jonge mensen met dementie plaatsen in vrijwilligerswerk.

  Lees meer over "Vergeten Talent: werk dat bij jou past"

 10. Scholing voor vrijwilligers en gastvrouwen/-mannen

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  online training.jpg

  De online training Dementie op Jonge Leeftijd op dementie.nl is door de Commissie Deskundigheidsbevordering geëvalueerd en geschikt bevonden voor het bijscholen van vrijwilligers en gastvrouwen die werken met jonge mensen met dementie.

  Lees meer over "Scholing voor vrijwilligers en gastvrouwen/-mannen"

Vind berichten met label

Nog geen labels gebruikt
Sluiten