Nieuwsberichten

RSS Feed
 1. Uitnodiging Congres de toekomst van de Odensehuizen 2 november 2023

  9 oktober 2023 door Kelly Huijbers

  Ben je participant? Bezoeker, vrijwilliger, coördinator of bestuurder? Draag je steentje bij en wees welkom om mee te praten over de kracht van Odensehuizen.

  Lees meer over "Uitnodiging Congres de toekomst van de Odensehuizen 2 november 2023"

 2. Uitnodiging Symposium Dementie op jonge leeftijd 22 november 2023

  6 oktober 2023 door Kelly Huijbers

  Uitnodiging Symposium Dementie op jonge leeftijd

  Lees meer over "Uitnodiging Symposium Dementie op jonge leeftijd 22 november 2023"

 3. Consortium Dementie op Jonge Leeftijd heeft 6 miljoen beschikbaar voor onderzoek

  2 november 2022 door Natascha Roest

  YOD-INCLUDED Logo klein.png

  Voor het onderzoek naar dementie op jonge leeftijd heeft het landelijk consortium ruim 6 miljoen euro ontvangen van ZonMw binnen het Onderzoeksprogramma Dementie. Het Kenniscentrum is verheugd dat hiermee de zorg en ondersteuning van mensen met dementie op jonge leeftijd kan worden verbeterd. Het consortium dat verder gaat onder de naam YOD-INCLUDED (Young Onset Dementia- INCLUDED) is een grote landelijke samenwerking. De naam geeft aan dat ervaringsdeskundigen nauw betrekken zijn bij alle fases van het onderzoek, zoveel mogelijk mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten deelnemen met een brede diversiteit wat betreft niveau van opleiding, sociaal-economische status en migratieachtergrond. Het Kenniscentrum waarborgt, als partner in dit consortium de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

  Lees meer over "Consortium Dementie op Jonge Leeftijd heeft 6 miljoen beschikbaar voor onderzoek"

 4. Door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt als je dementie op jonge leeftijd hebt

  11 oktober 2022 door Natascha Roest

  Foto gesprek Dementie op jonge leeftijd.JPG

  Jonge mensen met dementie moeten zo lang mogelijk onderdeel uit kunnen blijven maken van de maatschappij. Verhuizen naar een verpleeghuis mag niet langer een stop van betekenisvolle activiteiten buitenshuis (vrijwilligerswerk, zorgboerderij, sport) betekenen, zoals nu wel vaak gebeurt. Om deze verandering teweeg te brengen organiseerde een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Noorderboog, Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve, Netwerk Dementie Drenthe, Alzheimer Nederland  afdeling Drenthe en ervaringsdeskundige Lineke Veldman op woensdag 28 september een bijeenkomst bij Noorderboog in Meppel. Bij deze bijeenkomst waren verschillende belanghebbenden uit de regio aanwezig.

  Lees meer over "Door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt als je dementie op jonge leeftijd hebt"

 5. Dankzij Vergeten Talent is Theo vrijwilliger op de kinderboerderij

  30 mei 2022 door Natascha Roest

  Vergeten Talent Theo.jpg

  Theo kreeg kort na zijn pensionering de diagnose Alzheimer. Ondanks dat staat hij positief en vol in het leven. Theo heeft zich aangemeld bij Vergeten Talent met het verzoek een vrijwilligersplaats te vinden die hem aanspreekt en past bij zijn mogelijkheden en talenten. 

  Lees meer over "Dankzij Vergeten Talent is Theo vrijwilliger op de kinderboerderij"

 6. Vijf leden behalen het PREZO-keurmerk

  11 mei 2022 door Natascha Roest

  Thed overhandigd PREZO aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land.jpg

  In de eerste helft van dit jaar hebben maar liefst vijf partners van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd behaald. Dit PREZO-keurmerk is een middel om de kwaliteit van de zorg te toetsen en uit te dragen. Het keurmerk beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en familie mogen rekenen, vertaald naar een aantal waarden. Deze waarden zijn plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Deze waarden krijgen vervolgens een precieze betekenis en praktische invulling. De vijf partners die onlangs dit keurmerk behaald hebben zijn Beweging 3.0, MeanderGroep Zuid-Limburg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en WelThuis.

  Lees meer over "Vijf leden behalen het PREZO-keurmerk"

 7. WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews

  26 april 2022 door Natascha Roest

  4.-Hulp-bij-praktische-vraagstukken-rond-werk-en-inkomen-1024x1024.png

  Wanneer jonge mensen de diagnose dementie krijgen zijn ze vaak nog aan het werk. Meestal is doorwerken na de diagnose nog enige tijd mogelijk, door bijvoorbeeld aanpassing van taken of het bieden van enige begeleiding. 

  Lees meer over "WerkDEM zoekt kandidaten voor interviews"

 8. Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie

  21 april 2022 door Natascha Roest

  Berenschot (2).png

  Afgelopen september 2021 vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum en ministerie van VWS, waarbij ook directeur Langdurige Zorg Theo van Uum bij aanwezig was. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat jonge mensen met dementie en hun gezinnen vanaf het begin van het ziekteproces te maken krijgen met sociaal-maatschappelijke problematiek, onder meer doordat zij geen gebruik lijken te kunnen maken van de bestaande vangnetten binnen de huidige wet- en regelgeving. 

  Lees meer over "Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie"

 9. Werken met dementie

  20 april 2022 door Natascha Roest

  dementie en werk.jpg

  Werkende mensen die de diagnose dementie krijgen willen graag van nut en betekenis blijven, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk blijken deze mensen hun werk echter vrijwel altijd te verliezen vanwege hun ziekte. Vaak leidt dit verlies tot psychische klachten en financiële problemen. 

  Lees meer over "Werken met dementie"

 10. Belangenbehartiging in actie

  15 maart 2022 door Natascha Roest

  Marijke Scheper aangepast.jpg

  De Commissie Belangenbehartiging heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Marijke Scheper. Zij stelt zich aan je voor:

  Lees meer over "Belangenbehartiging in actie"

Vind berichten met label

Nog geen labels gebruikt
Sluiten