Nieuws

Hier vind je alle onze nieuwsberichten. Deze gaan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie en hun naasten.

15 juni 2021
In januari 2021 kende Perspekt het PREZO-Keurmerk dementie op jonge leeftijd toe aan Noorderboog. Door corona vond de officiële uitreiking van het Keurmerk [...]
2 juni 2021
Zorgdienstverlener Opella is werkzaam op de zuidelijke Veluwe en biedt onder andere wijkverpleging, verpleeghuiszorg, revalidatie, behandeling, begeleiding en maatschappelijke dienstverlening. In [...]
29 maart 2021
Partner in Balans is recent door de erkenningscommissie langdurige zorg van Vilans erkend met goede aanwijzingen voor effectiviteit. Zie ook: www.databankinterventies.nl/Partner-in-Balans [...]
25 maart 2021
Het onderzoeksproject YD-CAN richt zich op het bevorderen van de (eigen) regie en samenwerking rondom de relatie tussen jonge mensen met [...]